Opublikowany przez: Natalia dnia Kwiecień 13, 2017

Małe bezpilotowe samoloty wyposażone w kamery/aparaty cyfrowe, liczne sensory oraz np. kamery termowizyjne, bezdyskusyjne zrewolucjonizowały branżę Facility Management.

W styczniu tego roku przeprowadziliśmy kontrolę IR budynku biurowego Natpoll Business Center, przeprowadzonego w ramach badania termowizyjnego z użyciem “Sodexo Drone”. Celem tego badania było oszacowanie stanu elewacji budynku biurowego NBC przy użyciu kamery termowizyjnej i dronu. Ocena stanu fasady obejmowała kilka etapów.

Pierwszym etapem było przeanalizowanie obserwacji z kilku poprzednich sezonów zimowych, w tym zgłoszeń od użytkowników obiektu. Do naszych działań korygujących należała regulacja okien, a także lokalne naprawy uszczelnień. Inicjatywa przeprowadzania ogólnego, nieinwazyjnego badania termowizyjnego z wykorzystaniem dronu i kamery termowizyjnej okazała się być szansą na ocenę skuteczności poprzednich działań.

W drugim etapie podjęliśmy się robienia zdjęć termicznych budynku na różnych wysokościach w celu zidentyfikowania miejsc narażonych na ryzyko utraty ciepła w budynku, a tym samym utratę komfortu cieplnego dla najemców zajmujących różne części budynku.

Trzeci etap obejmował przegląd zebranych obrazów termowizyjnych.

Czwarty etap polegał na przeanalizowaniu dotychczas wdrożonych rozwiązań i określeniu działań mających na celu określenie wszelkich dodatkowych środków minimalizujących straty ciepła w budynku, zwiększanie oszczędności energii i poprawianie komfortu cieplnego dla najemców.

Analiza termogramów pozwoliła nam zwrócić uwagę na miejsca, gdzie występują straty ciepła. Jest to jeden z elementów rozwijających metody oszczędzania energii, zapewniających komfort użytkownikom obiektów i powinien to być punkt wyjścia dla różnych kierunków zrównoważonego i zaplanowanego zarządzania obiektem.

Wykonywane przez nas pomiary termowizyjne z drona SDX pozwalają na szczegółowe sprawdzenie temperatury budynków. Termowizja z drona to nowoczesna i precyzyjna metoda, a przede wszystkim całkowicie bezinwazyjna. Obejmuje głównie analizę rozkładu temperatury w budynkach, ale nie tylko. Na podstawie uzyskanych map oraz zdjęć termograficznych, eksperci budynku Natpoll szczegółowo lokalizują niewidoczne elementy konstrukcyjne mające wpływ na występowanie mostków termicznych, określają umiejscowienia oraz rodzaje zawilgoceń, sprawdzają funkcjonowanie ciągów wentylacyjnych, miejsc przepływu powietrza, a także wykrywają nieprawidłowości w działaniu systemów grzewczych. Dron wyposażony w kamerę termowizyjną wykorzystywany jest również do inspekcji obiektów przemysłowych, takich jak kominy, chłodnie kominowe, rurociągi, wieże ciśnień czy zbiorniki. Warto podkreślić, że skrócenie czasu diagnostyki i zmniejszenie kosztów badania wiąże się ze zwiększeniem częstotliwości takich pomiarów oraz wpływa na szybką lokalizację wszelkich usterek.

Wykonywanie zdjęć termowizyjnych: 

  • dachy, elewacje
  • instalacje cieplne i klimatyzacyjne
  • stolarka okienna i drzwiowa
  • Infrastruktura fabryk, telekomunikacja

Warunkiem wykonania badania jest pojawienie się odpowiednich warunków atmosferycznych:

  • temperatura powietrza < -6 st. C,
  • średnia prędkość wiatru < 5m/s
  • zachmurzenie większe niż 6/8
  • opad < 2mm/h